Ga naar de inhoud

Engagementsverklaring

Bewust(er) omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen: 10 uitgangspunten.

Deze engagementsverklaring werd ontwikkeld door het Vlaams Platform VBM.
De verklaring wil iedereen die in een professionele context betrokken is bij
de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) stimuleren om er bewust(er) mee om te gaan.

Het principe is: NEE! Tenzij…

Met de 10 uitgangspunten kan je reflecteren over de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen in jouw team of organisatie.

Bestandstype: pdf
Categorieën: Overzicht
Tags: Beleid, Preventie