Ga naar de inhoud

Materiaal

Dit materiaal ondersteunt je om vrijheidsbeperkende maatregelen als afzondering en fixatie te vermijden. Voor situaties waarin deze maatregelen het laatste redmiddel zijn, ondersteunt dit materiaal je om afzondering en fixatie bewust, veilig en humaan toe te passen.

Als basis dienen de multidisciplinaire richtlijnen (MDR) over afzondering en fixatie van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

In de bibliotheek staat materiaal waar in de richtlijn naar verwezen wordt, materiaal van de projectpartners en andere interessante verwijzingen.

Richtlijnen

pdf

De richtlijn rond de preventie en toepassing van afzondering en fixatie in de brede residentiële jeugdhulp.

pdf

De richtlijn rond de preventie en toepassing van afzondering en fixatie in de residentiële geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen.

Bibliotheek

pdf

Ruim 85 alternatieven voor onvrijwillige zorg.

pdf

Een overzicht aan alternatieven voor afzondering en fixatie.

Hulp bij reflectie over het beleid en de toepassing van VBM in jouw organisatie.

www

Regels maken die bijdragen tot een positief leefklimaat.

www

Ze zeggen dat een druppel je gek kan maken. Maar was het de druppel?

www

Inventariseer en bespreek voorbeelden van dwang in je organisatie.

Ontdek de rol van de vertrouwenspersoon en de vertegenwoordiger.

pdf

Bewust(er) omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen: 10 uitgangspunten.

www

Opvang en nazorg van medewerkers, zorggebruikers of naasten.

www

Professioneel reageren op het moment van grensoverschrijdend of agressief gedrag.

www

Deze documentaire brengt de gevolgen in beeld van een verblijf van 13 maanden in Nederlandse voorzieningen voor gesloten jeugdzorg.

www

Onderzoek de verschillende vormen van vrijheidsbeperking in jouw team.

www

Grijp incidenten aan als een kans om te leren en je beleid te verbeteren.

www

Een kompas voor het afstemmen van je ondersteuning op de emotionele ontwikkelingsnoden van cliënten, waardoor agressief gedrag opmerkelijk vermindert.

pdf

De richtlijn rond de preventie en toepassing van afzondering en fixatie in de brede residentiële jeugdhulp.

pdf

De richtlijn rond de preventie en toepassing van afzondering en fixatie in de residentiële geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen.

png

Een poster van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

php

Dé wegwijzer voor een krachtige participatieve werking binnen de jeugdhulpverlening. Met praktische handvatten en inspirerende voorbeelden voor zorgprofessionals en hun cliënten.

www

Ontdek hier welke elementen een positief leefklimaat omvat en hoe je dat realiseert.

www

De zorg voor medewerkers is minstens zo belangrijk als de zorg voor de doelgroep. Werkklimaat en leefklimaat spiegelen zich immers aan elkaar.

www

Met deze theoretisch onderbouwde tool reguleer je het stressniveau en verlaag je de spanningsopbouw.

www

De Sorrybox verzamelt methodieken, visieteksten en ideeën voor herstelgericht werken.

pdf

Een overzicht van de inhoud van de MDR.

www

Subsidiekader voor projecten van preventieve infrastructurele maatregelen.

Verpleegkundigen en verzorgenden spelen een essentiële rol in het terugdringen van vrijheidsbeperking.