Ga naar de inhoud

Vrijheidsbeperking in het ziekenhuis V&VN

Verpleegkundigen en verzorgenden spelen een essentiële rol in het terugdringen van vrijheidsbeperking.

Met de handreiking ‘Vrijheidsbeperking in het ziekenhuis? Nee, tenzij…’ wil V&VN op de werkvloer ondersteuning bieden bij de besluitvorming en het zorgvuldig toepassen van een preventieve, alternatieve of vrijheidsbeperkende interventie. Belangrijk is dat er bewust wordt gehandeld en op het juiste moment een passende en doeltreffende interventie wordt toegepast of beëindigd.

Komen aan bod in deze handreiking:

  • het vroegtijdig signaleren van risicogedrag
  • het inzetten van preventieve en alternatieve interventies
  • het belang van een multidisciplinair besluitvormingsproces
  • situaties van wilsonbekwaamheid
  • verslaggeving, controle en registratie tijdens het proces.
Bestandstype: pdf
Categorieën: Handreiking
Tags: Beleid, Preventie, Toepassing, Uitvoering