Ga naar de inhoud

Sorrybox

De Sorrybox verzamelt methodieken, visieteksten en ideeën voor herstelgericht werken.

De Sorrybox ontstond in 2014 door een samenwerking tussen MPC Terbank en Link in de Kabel en met de steun van Lions Club Leuven.
De webapplicatie van de Sorrybrief is het meest populair en werd al duizenden keren gebruikt in heel Vlaanderen.
In een dropbox verzamelden we methodieken die helpen bij het herstelgericht werken binnen hulpverlening of onderwijs.

Op initiatief van ICOBA en onder impuls van een Incentive Online hulpverlening voor Welzijn en Gezondheid riepen we begeleiders en leerkrachten op om de Sorrybox aan te vullen met herstelgerichte praktijken. Praktijken die ze zelf ontwikkelden of waar ze gebruik van maken. Steunpunt Jeugdhulp zette mee zijn schouders onder het project.

Bestandstype: www
Categorieën: Methodiek
Tags: Hulpverlener, Preventie, Team