Ga naar de inhoud

Lerende netwerken vrijheidsbeperkende maatregelen

  Lerende netwerken vrijheidsbeperkende maatregelen

  Lerende netwerken vrijheidsbeperkende maatregelen

  1072 1072 mensen hebben dit evenement bekeken.

  Zoek jij een klankbord rond afzondering en fixatie in jouw organisatie?

  Het project Omgaan met VBM organiseert drie lerende netwerken om jou te versterken in het werken rond de preventie en de kwaliteitsvolle toepassing van afzondering en fixatie binnen je organisatie. We bieden je kosteloos een intersectoraal netwerk met personen uit andere organisaties met eigen vraagstukken,  inspirerende praktijken en invalshoeken. Je wisselt kennis uit, gaat aan de slag met elkaars vragen, krijgt feedback en zoekt samen antwoorden. Je wordt ondersteund om binnen je organisatie met het thema VBM verder aan de slag te gaan.

  Wat?

  In een groep van 10 à 12 personen wissel je gedurende 5 sessies uit rond het thema afzondering en fixatie. De groep kiest zelf welke thema’s aan bod komen. Maak jouw keuze uit deze drie netwerken:

  o Optie 1: Een lerend netwerk gericht op medewerkers uit organisaties die werken met cliënten binnen een ‘gesloten setting’. Als cliënten niet de mogelijkheid hebben de organisatie te verlaten kan dit bepalend zijn in hoe je werkt met vrijheidsbeperkende maatregelen. Denk hierbij aan de gemeenschapsinstellingen, veilig verblijf, afdelingen uit de GGZ waar niet elke cliënt vrijwillig aanwezig is, forensische kinder- en jeugdpsychiatrie,…

  o Optie 2: Een lerend netwerk gericht op de praktijk. Dit is een netwerk voor hulpverleners die als referentiepersoon VBM (gaan) werken in de organisatie. Deelnemers hebben het mandaat om hierrond aan kennisopbouw en -deling te doen binnen de organisatie. Ben jij een hulpverlener die dit thema voor jouw organisatie op de agenda zet en bij wie collega’s aankloppen met vragen? Dan is dit lerend netwerk voor jou!

  o Optie 3: Een lerend netwerk gericht op het organisatiebeleid rond preventie en kwaliteitsvolle toepassing van VBM. Naar deze sessies kom je per twee: er sluiten vanuit elke organisatie telkens zowel een persoon aan met mandaat vanuit het organisatiebeleid én een hulpverlener met mandaat om als referentiepersoon VBM (in wording) in de organisatie te werken.

  Op de lerende netwerken sluiten telkens dezelfde personen aan. Zo maak je echt kennis met elkaar en met wat leeft in de andere organisaties. In vertrouwen en openheid kan je zo aankaarten waar je echt rond wilt gaan werken. Onder deskundige begeleiding ga je gericht aan de slag rond de zelfgekozen thema’s. De twee multidisciplinaire richtlijnen zijn telkens de basis voor de lerende netwerken.

  Mogelijke thema’s zijn
  • De huidige multidisciplinaire richtlijnen en hun toepassing
  • Concrete casussen
  • Gebruikte materialen
  • Hoe overtuig ik collega’s of management,
  • Omgaan met verschil in visie op de werkvloer
  • VBM en ik: mentaliseren en omgaan met spanning
  • Alternatieven bij automutilatie
  • Welke alternatieve werkwijzen en welke visies bestaan er precies
  • …

  Voor wie?

  De lerende netwerken zijn bedoeld voor medewerkers uit de doelgroepsectoren van de multidisciplinaire richtlijnen. Dit zijn:
  o Jeugdhulp: Gemeenschapsinstellingen, Residentiële organisaties voor bijzondere jeugdzorg, GES+ voorzieningen, Observatie- en behandelcentra, Onthaal- observatie- en oriëntatiecentra, Veilig Verblijf.
  o Geestelijke gezondheidszorg: Psychiatrische centra of ziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen, (Kinder)psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen.
  o Zorg voor personen met een handicap: Multifunctionele centra, Internaten met een permanente openstelling die vallen onder Welzijn/VAPH/Opgroeien.
  o Revalidatie: Revalidatie voor verslaafden (7.73), Psychosociale revalidatie voor kinderen en jongeren (7.74.0.)

  Wanneer?

  • Lerend netwerk ‘VBM in de gesloten setting’ gaat door op volgende data:
   – 15 oktober 2024 van 9:00 tot 16:30u
   – 28 november 2024 van 13u tot 16:30u
   – 7 januari 2025 van 13u tot 16:30u
   – 18 februari 2025 van 13u tot 16:30u
   – 1 april 2025 van 13u tot 16:30u
  • Lerend netwerk ‘VBM in de praktijk voor (toekomstige) referentiepersonen’ gaat door op volgende data:
   – 25 oktober 2024 van 9:00 tot 16:30u
   – 29 november 2024 van 13u tot 16:30u
   – 24 januari 2025 van 13u tot 16:30u
   – 14 maart 2025 van 13u tot 16:30u
   – 25 april 2025 van 13u tot 16:30u
  • Lerend netwerk ‘Het organisatiebeleid rond VBM’ gaat door op volgende data:
   – 18 oktober 2024 van 9:00 tot 16:30u
   – 29 november 2024 van 13u tot 16:30u
   – 10 januari 2025 van 13u tot 16:30u
   – 21 februari 2025 van 13u tot 16:30u
   – 28 maart 2025 van 13u tot 16:30u.

  Waar?

  De lerende netwerken zijn gericht op organisaties uit heel Vlaanderen. Afhankelijk van de deelnemers bekijken we welke locaties logisch en haalbaar zijn.

  Graag laten we een aantal sessies ook doorgaan in de organisatie van een deelnemer. Zo krijgen de deelnemers voeling met de organisatie en zijn er ook meer mogelijkheden om de werking te duiden. Is dit bij jou mogelijk? Duid het zeker aan bij je aanmelding.

  Meld je hier aan voor een lerend netwerk.

  Aandachtspunt: Je meldt je aan. Dit betekent dat aanmelding niet noodzakelijk betekent dat je ook effectief bent ingeschreven. De projectcoördinatie behoudt zich het recht om een selectie te maken van de ingeschrevenen op basis van geografie en diversiteit binnen de groepen. Of je effectief kan deelnemen hoor je voor oktober.

  Aanmelden is mogelijk tot 31 augustus 2024.

  Bij je aanmelding bezorg je ook de ondertekende intentieverklaring. De kwaliteit van een lerend netwerk wordt mee bepaald door de groep. Om jou en je organisatie extra te wijzen op deze verantwoordelijkheid binnen dit kosteloze lerende netwerk vragen we dit document na te lezen en te (laten) tekenen.

  Contact

  Voor vragen en informatie hierover kan u terecht op info@omgaanmetvbm.be

  Ga naar de volgende URL om je te registreren voor dit evenement: https://sam-vzw.idloom.events/Lerende-netwerken-Vrijheidsbeperkende-maatregelen-24/register →

   

  Datum en tijd

  20/06/24 aan
  30/04/25
   

  Einddatum registratie

  31/08/24
   

  Evenement types

   

  Evenement categorie

  Share With Friends